Medlemskab

Næste arrangement kun for medlemmer: Se kalender.

Der kræves på ingen måde medlemskab for at kunne deltage i vore aktiviteter for nogen som helst af vore aldersgrupper. Alle er hjerteligt velkomne.

Medlemskab kan tegnes, hvis man ønsker indflydelse på de demokratiske processer og ønsker at være valgbar til kredsstyrelsen. Foreningen får også i visse tilfælde mulighed for at få udbetalt økonomisk støtte bestemt af medlemsantallet.

For medlemskab af LM-kredsen i Kolding skal henvendelse ske til kredsstyrelsen (se ledelse). Kriterier for at blive medlem fremgår af landsforeningens vedtægter (se vedtægter).

For medlemskab af LMU i Kolding skal henvendelse ske til LMU-bestyrelsen (se LMU-siden). Kriterier for at blive medlem fremgår af LMU's landsvedtægter (se vedtægter).

Der er i øjeblikket ikke mulighed for at tegne medlemsskab af LM Kids i Kolding
(se vedtægter).
Luthersk Mission (LM) Kolding Ole Rømers Vej 8, 6000 Kolding

lm-kolding.dk lm-kolding.dk/lmu/ lm-kolding.dk/lm-kids/