Gudstjenester og nadver

LM Kolding er p.t. sammensat af medlemmer, som vælger forskellige løsninger på deltagelse i gudstjenester og nadver.

Nadver

For at styrke nadverfællesskabet i LM Kolding vil der lejlighedsvis til vore arrangementer tilbydes deltagelse i nadver. Disse ledes af nadverforvaltere, som er godkendt af afdelingsstyrelsen, under assistance af nadverassistenter, kaldet af bestyrelsen.

I forbindelse med nadveren tilbydes alkoholfri vin under hensyntagen til såvel voksne som børn.

Alle døbte er velkomne til nadverbordet, men for alle børn før konfirmation vil uddeling af brød og vin kun ske med forældrenes godkendelse - forældrene signalerer dette til nadverforvalteren ved at barnet har taget et bæger til vinen (børn vil i så fald få både brød og vin - aldrig brød alene).

Forældre er velkommen til at tage børn med frem til nadverbordet, som ikke skal modtage nadveren, men for at modtage velsignelsen.

Se kalender for næste planlagte nadversamvær.

Folkekirke

På den ene side ønsker en gruppe at deltage i gudstjenester i Den Danske Folkekirke. Ledelsen af LM Kolding anbefaler, at det sker ved deltagelse i gudstjenester i Kristkirken i Kolding.

Ønsker du at støtte bevidstheden i det store fællesskab - især i forhold til folkekirke og valgmenigheder - og danne en bibeltro positiv modbølge mod udviklingen der, så anbefales det at tilslutte sig Evangelisk Luthersk Netværk, hvor man som enkeltperson eller ægtepar kan tegne sig som medlem eller støtte økonomisk med en gave.

Frimenighed

På den anden side ønsker en gruppe primært at deltage i gudstjenester i frimenigheder, som er en del af eller associerede med LM Danmark. Ledelsen af LM Kolding anbefaler, at det sker ved deltagelse i gudstjenester hos dem, som er nævnt på afdelingensens hjemmeside.

Konfirmandforberedelse

Har du en søn eller datter, som skal konfirmeres, vil vi gerne invitere ham/hende til at tage med 70-100 andre unge til 14 dages intensiv konfirmandundervisning i sommerferien på et konfirmandkursus - se hjemmeside.
Luthersk Mission (LM) Kolding Ole Rømers Vej 8, 6000 Kolding

lm-kolding.dk lm-kolding.dk/lmu/ lm-kolding.dk/lm-kids/