Bøn

Fællesbøn er en naturlig del af alle vore arrangementer - du vil opleve, at vi beder op til flere gange, når vi er sammen og det kan være forskellige, som beder højt. Under bøn forventer vi, at alle tilstedeværende er stille og kun deltager, hvis lederen af bønnen indbyder dertil.

Det er vigtigt for os, at alle de løfter, som Bibelen (Guds ord) om bøn får lov til at folde sig ud i vores fællesskab. Det indebærer, at vi lægger vægt på både at bede til og takke den treenige Gud.

Det er mødelederens ansvar, at sikre sig, at hvis der under mødet udtrykkes behov for forbøn for et konkret anliggende, at det så bliver gjort, før vi skilles - det er vigtigt for os, at den, som udtrykker forbøn, også oplever, at vi gerne vil bære vedkommende frem for Gud i bøn - både når vi er sammen og hver for sig.Bedemøder

Inden 19:30-møderne er der bedemøde fra kl. 19:10 i det lille lokale ved siden af børnerummet. Ud over fællesbøn ved vore arrangementer, mødes en gruppe til et bedemøde. Typisk sker det en anden aften, end hvor vi normalt er sammen, og i et privat hjem. Har du lyst til at være med i det fællesskab, så henvend dig til lederen af disse bedemøder, Mona (tlf. 30 82 17 76).

Når lejligheden byder sig, arrangerer vi også længere bedemøder under eller i forlængelse af vore arrangementer - det vil så fremgå af vor kalender.

Bedeliste

Ca. halvårligt udsendes en bedeliste pr. mail. For ønsker eller rettelser til bedelisten rettes der henvendelse til Randi (tlf. 23 23 45 33).
Luthersk Mission (LM) Kolding Ole Rømers Vej 8, 6000 Kolding

lm-kolding.dk lm-kolding.dk/lmu/ lm-kolding.dk/lm-kids/