LM Danmark

Luthersk Mission (LM) er en landsdækkende kristen bevægelse med samme bekendelsesgrundlag (evangelisk-luthersk) som Den Danske Folkekirke, som siden stiftelsen i 1868 har haft fokus på de nævnte kerneværdier (se kerneværdi-siden) og siden 1891 aktiv i internationalt arbejde (se internationalt arbejde-siden).

Trods de mange års historie møder du i LM en opdateret og moderne kristen bevægelse, som ønsker at møde nutidens menneske lige ind i den tid, vi lever i idag med håndsrækning til hverdagen og et håb for fremtiden.

Bevægelsen er opbygget som en fri og selvstændig demokratisk forening, der overvejende arbejder indenfor de folkekirkelige rammer, men som fuldt ud støtter lokale behov for dannelse af valgmenigheder og frimenigheder.

På landsplan ledes bevægelsen af en landsstyrelse og i det daglige fra sekretariatet i Hillerød, men ellers opdelt i afdelinger og kredse med decentral demokratisk ledelse især baseret på frivillige ulønnede medarbejdere. Al lønnet arbejdskraft og alle udgifter dækkes af frivillige gaver (se økonomi-siden).

I Danmark kendestegnes bevægelsen især ved:

  • Lokale menigheder, kredse, mødepladser og studiegrupper spredt ud over hele landet, hvor der tilbydes et lokalt fællesskab for alle aldre forankret i én bekendelse og kendetegnet ved bestemte kristne værdier.
  • Landsdækkende og lokalt forankret arbejde for børn, teenagere og unge – i form af legestuer, klubber, lejre, stævner, træf osv.
  • Mediemission gennem lokalradio, telefonandagter, SMS, og internet for at give fri adgang til det kristne budskab.
  • Tværkulturelt arbejde – socialt og diakonalt arbejde med sigte på at integrere nydanskere og flygtninge, bygge bro imellem forskellige kulturer, samt fremme indsigten blandt nydanskere for kristne værdier og kristen tro.
  • Sang og musik - ved at arrangere landsdækkende og regionale sang- og musikstævner eller -lejre, støtte og fremme kristne kor og bands, fremstille ny kristen sang og musik, samt fremme glæden gennem sang og musik, at sprede det kristne budskab og lovsynge den Gud, vi tror på.
  • Forlag (LogosMedia) – udgiver kristne bøger, børnelitteratur, cd'er og nodemateriale (nodebasen.dk).
  • Publikationer: Foreningen udgiver sin egen avis (Tro og Mission) samt en række kristne tidskrifter (Budskabet, Komfrit, Julemagasinet 24:12 m.m.).
  • Plejehjem – driver et par plejehjem, hvor dagligdagen er præget af det kristne livs- og menneskesyn.
  • Skolevirksomhed - driver en række skoler, dvs. en højskole og flere efterskoler, men ellers er mange af bevægelsen medlemmer aktive i stiftelsen af kristne friskole og som medlemmer af skolebestyrelserne for samme. Læs mere om baggrund i redegørelse til LM's landsstyrelse.

Læs mere om bevægelsens mange aktiviteter både nationalt og internationalt på dens egen hjemmeside, hvor du vil finde links til dens mange arbejdsgrene. Se kalenderen for landsdækkende aktiviteter.

Du kan også følge Luthersk Mission på facebook og YouTube.
Luthersk Mission (LM) Kolding Ole Rømers Vej 8, 6000 Kolding

lm-kolding.dk lm-kolding.dk/lmu/ lm-kolding.dk/lm-kids/