Økonomi

Print
Alt vores arbejde i LM Kolding finansieres alene ved frivillige gaver, men ønskes dette fradag, kan det i indeværende år kun opnås ved betaling senest 14. december og senest samme dato at have tilkendegivet overfor vores kasserer, at kvittering ønskes - CPR.nr. skal ligeledes være opgivet til vores kasserer. Så vil denne fremsende en kvittering på beløbet, som opgives til skat sidst i december.

Gaver til foreningens arbejde er fradragsberettiget. Det lokale arbejde kan støttes ved henvendelse til vores kasserer (Kontakt bestyrelsen), ved indsamlinger til vore arrangementer eller ved indbetaling på girokonto nr. +73> (tomt felt) +86384558> eller
reg. nr.: 0759, kontonr: 3224385276.

Ønsker du at støtte afdelingens (regionens) arbejde, så sker det ved henvendelse til afdelingens kasserer.

Ønsker du at støtte landsforeningens arbejde, så kig på hjemmesiden - herunder det internationale arbejde, men det internationale radioarbejde støttes særskilt (se hjemmeside).

Dagens ord
Dagens bibelord fra JesusNet.dk
»(Jesus siger): "I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer, og så skal I bringe budskabet om mig... helt til verdens ende."«(ApG 1,8)
Bibelen på hverdagsdansk 2007
Login
Brugernavn

Adgangskode

Luthersk Mission (LM) Kolding Ole Rømers Vej 8, 6000 Kolding Kontakt Om lm-kolding.dk