Økonomi

Print
Alt vores arbejde i LM Kolding finansieres alene ved frivillige gaver, men ønskes dette fradag, kan det i indeværende år kun opnås ved betaling senest 14. december og senest samme dato at have tilkendegivet overfor vores kasserer, at kvittering ønskes - CPR.nr. skal ligeledes være opgivet til vores kasserer. Så vil denne fremsende en kvittering på beløbet, som opgives til skat sidst i december.

Gaver til foreningens arbejde er fradragsberettiget. Det lokale arbejde kan støttes ved henvendelse til vores kasserer (Kontakt bestyrelsen), ved indsamlinger til vore arrangementer eller ved indbetaling på girokonto nr. +73> (tomt felt) +86384558> eller
reg. nr.: 0759, kontonr: 3224385276.

Ønsker du at støtte afdelingens (regionens) arbejde, så sker det ved henvendelse til afdelingens kasserer.

Ønsker du at støtte landsforeningens arbejde, så kig på hjemmesiden - herunder det internationale arbejde, men det internationale radioarbejde støttes særskilt (se hjemmeside).

Dagens ord
Dagens bibelord fra JesusNet.dk
»Herren jeres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer. Han er Gud den almægtige, der bør frygtes og æres.«(5 Mos 10,17a)
Bibelen på hverdagsdansk 2007
Login
Brugernavn

Adgangskode

Luthersk Mission (LM) Kolding Ole Rømers Vej 8, 6000 Kolding Kontakt Om lm-kolding.dk