Cellegrupper

Print
Næste arrangement: Se kalender.

Formål

Fokus på samtale om kristendommens budskab med afsæt i Bibelen og evt. kristne bøger eller aktuelle artikler.
  • Hvad siger dette om Gud, Jesus, Helligånden?
  • Hvilken betydning får det for mig?
  • Hvordan kan det hjælpe mig videre i min dagligdag, der hvor jeg er?
  • Fokus på erfaringsudveksling og personligt vidnesbyrd.
    Sådan fik jeg hjælp ind i min hverdag.
  • Hvordan kan det hjælpe mig videre i min dagligdag, der hvor jeg er?
  • Styrke det åndelige og sociale rum, dvs. styrke åbenhed, forbøn, trøst, fællesskab, tage ansvar for hinanden, osv.
    Gruppen har ansvaret for alle, som har tilmeldt sig cellegruppen. Arbejde mod en celledeling, når gruppen bliver for stor.

Indhold

Grupperne vælger selv, hvad de vil drøfte. Der kan dog komme undervisningsforløb, hvor cellegruppeaftener bliver brugt til gruppedrøftelse med afsæt i kommende eller seneste undervisningsemne.

Fællesskab

Mødes i mindre grupper hjemme hos hinanden, men det er frivilligt, om alle vil stå til rådighed med at invitere hjem.

Fællesspisning

Frivilligt, men højst 3. kvartér og værterne må gerne nøjes med enkel mad eller et sammenskudsmåltid. Nogle grupper arrangerer egen julefrokost.

Mødetidspunkt

Både dag og tidspunkt er frivilligt, men det skal afvikles i den uge,
som er afsat dertil (Se kalender). Cellegruppen må gerne mødes hyppigere, f.eks. gåtur, udflugter, tur i svømmehal, osv.,
hvis det ikke går ud over fremmødet til andre arrangementer.
Cellegruppen skal være færdig senest kl. 21, hvis der er børn med.

Børn

Hver cellegruppe skal sammen finde en løsning, som tager hensyn til dem, der har børn. Der skal være åbenhed for, at børnene tages med, så begge forældre kan deltage, f.eks. ved fællespasning, videoaften, lege udenfor eller på værelse.

Nye er altid velkommen – i samtlige cellegrupper.
Kom og vær med – vi glæder os til at se dig!


Kontaktperson

Send en besked til formanden
Luthersk Mission (LM) Kolding Ole Rømers Vej 8, 6000 Kolding Kontakt Om lm-kolding.dk